SAS, Aile ve Okul Üçgeni

Sağlıklı, mutlu ve başarılı bir geleceğin temelleri ailede atılır.

SAS, Aile ve Okul Üçgeni

Bir çocuğun gelişimini etkileyen sayısız etken vardır. Bu etkenlerden en önemlisi çocuğun ailesi ile kurduğu iletişimdir. Sağlıklı, mutlu ve başarılı bir geleceğin temelleri ailede atılır. Çocukların aileden sonra tanıştığı en önemli sosyalleşme kurumu okuldur. Aile içerisinde verilen eğitimle başlayan bilişsel, sosyal ve kültürel eğitim, okul sürecinde de devam eder. Bu noktadan itibaren okul ile ailenin beraber hareket ederek süreci yönetmesi çocuğun gelişimine olumlu anlamda büyük bir katkı sağlayacaktır. Anne ve babanın okulla iletişim durumunda olması, çocuklarının okul süreçlerini yakından takip etmesi, çocuklarının okulda yaşadığı problemleri (okuma-yazma süreçleri, arkadaşlık ilişkileri vs.) işbirliği içerisinde çözmeye çalışmaları eğitim sürecinden alınan verimin artmasını sağlar.

SAS Centre olarak çalışmalarımızın odak noktasını çocuklar oluşturmaktadır. Fakat sürecimizi sadece çocuklar ile sınırlı tutmuyoruz. Okul, aile ve çocuk üçgeninin ne kadar önemli olduğunun farkındayız ve bu doğrultuda aile görüşmelerine ve okul ilişkilerine çok değer veriyoruz. SAS Centre da uygulanan yaklaşım nöropsikolojik bir temelden hareketle yapılandırılmıştır, yani bilişsel süreçler ile çalışıyoruz. Bilişsel düzlemde sağladığımız olumlu değişimlerin, davranışa aktarılması kalıcılık açısından çok önemlidir. Başka bir deyişle, SAS çatısı altında gerçekleştirdiğimiz ilerlemeler, okul, ev gibi ortamlarda kendini belli ederse güzel bir anlam kazanır. Bu doğrultuda, çözümün, ailelerle ve okullarla birlikte geliştirdiğimiz stratejilerle daha kalıcı olacağına inanıyoruz.


This article was read 3048 times.


Related Bulletins

Speeding up the brain

There is little doubt that faster and more efficient processing in the brain will help a person to perform better and achieve more. But is it possible to change how the brain processes information?

Synchronising the two sides of the brain

It is the left side of our brain that ensures that we understand language and produce speech, but it is the right side of our brain that looks after the intonation of our speech. This was discovered around 150 years ago, when doctors noticed that patients with a stroke on the left side of the brain often lost speech, and that those with a stroke on the right side mostly spoke in a monotonous voice, without any intonation, rhythm or stress.

Activating specialised functions

The adult brain of a human weighs about 1.4 kg (3 pounds), and in relation to the size of our body, is much bigger than what would be expected compared with other creatures. This large size does pose special problems for an effective communication between the two sides of the brain and this is probably the reason why specialised centres for specific processes developed in the human brain.

The importance of crossing the midline

The body thus has two separate control centres coordinating the movements of the whole physical body, with an unseen 'midline' separating the left and right sides of the body. The control centres in the brain require good coordination and synchronisation in order to be able to move and act in a fluid and effective manner.